Hotel Overspel

Regisseur/auteur: Kenneth Kerckhofs

Genre: deurenkomedie

Korte inhoud

Een regisseur van een jubilerende theatervereniging heeft verschillende affaires binnen deze vereniging. Omdat hij zijn oog heeft laten vallen op de secretaresse van de vereniging, welke als enigste nog effectief vrijgezel is, besluit hij al zijn affaires op te zeggen. Hij besluit dit te doen tijdens het voorbereidingsweekend voor het 100 jarig bestaan. Net waneer hij zijn affaire met de vrouw van de voorzitter, tevens de penningmeester vand e vereniging, wil opzeggen, komt de voorzitter hun gesprek storen en moet de regisseur een excuus verzinnen voor het vreemde gesprek. Hij kan niets anders verzinnen dan te zeggen dat hij gevoelens heeft voor de regie-assistent en dat hij het hem niet durft te vertellen. Hij beseft echter al snel wat hij heeft veroorzaakt. Later zal blijken dat het er ook niet gemakkelijker op zal worden om de secretaresse van de vereniging en de steractrice van de vereniging te laten weten dat hij hun affaire stop zet. Wat als de secretaresse erachter komt? En wat komt zijn ex-vrouw ineens in het hotel doen? En wat is er toch gaande met die vreemde receptionist? Zal hij er zonder kleerscheuren vanaf komen?