Op 2 januari 1919 kwamen enkele pas afgestudeerden bijeen in Sint-Victor en besloten eenparig tot de oprichting van een toneelgroep. Br. Christoffel was bereid om de regie van de allereerste productie “Uitgeboet” op zich te nemen. En zo was de start van Pogen genomen. Vele oud-leerlingen sloten zich aan en zoals in elke gerespecteerde vereniging werd ook een bestuur samengesteld. Frans “Sus” Croenen was de eerste voorzitter, Henri Bax secretaris en Br. Marcel was leider (zo werd destijds de regisseur genoemd). Wie had toen kunnen dromen dat Pogen tot op heden zonder onderbreking nog steeds zou bestaan en nu kan terugblikken op meer dan 700 uitvoeringen?

In de jaren ’60 begon Pogen met gemengd toneel. De productie “De gouden kooi” (1968) betekende de definitieve start van het gemengd toneel bij Pogen. De auteur van dit stuk was speciaal van Oostende naar Turnhout gekomen om de première bij te wonen. “Het liefhebberstoneel heeft beslist nog zin wanneer men op hoger vermelde wijze zich totaal inzet. Het was een culturele avond van de bovenste plank”, zo besloot de auteur zijn zeer lovende kritiek. En de eenakterfestivals, de blijspelfestivals, de wagenspelen, het straattoneel, het cafétheater, … volgden elkaar op. Wie zou het vorstelijk onthaal en de uitvoering “Zu viert am Tisch” in Hammelburg kunnen vergeten?

Een ondernemend bestuur was één van de garanties van de dynamische toneelkring. Dit bestuur werd achtereenvolgens door volgende personen voorgezeten: Sus Croenen (1919 – 1926), Jos Gils (1926 – 1941), René Jespers (1943 – 1974), Raymond Gijsbrechts (1974 – 1978), Marcel Van der Veken (1978 – 1982), Alois Van Utrecht (1982 – 1984), Rudy Heyns (1984 – 1989), Alois Van Utrecht (1989 – 1990), Raymond Gijsbrechts (1990 – 1991), Marc Hendrickx (1991 – 1995), Yves Vrijhoeven (1995 – 2002), Gitte Hendrickx (2002 – 2008), Jessica Stubbe (2009 – 2011), Yves Vrijhoeven (2011 – ….)

Fusie “Pogen – Middelaresvrienden”

Het toneelgezelschap “Middelaresvrienden” was sinds 1990 actief in de Parochie Middelares te Turnhout. POGEN was voor hen geen onbekende daar Theo Beccu en ook Raymond Gijsbrechts enkele malen als gastacteur met hen waren opgetreden. De “Middelaresvrienden” waren misnoegd daar zij te veel afhingen van de Parochieraad, zowel financieel als praktisch. Door hun contact met Theo zagen zij de oplossing door aan te sluiten bij POGEN. Theo nodigde hen op 16 december 1995 bij hem thuis uit, samen met voorzitter Marc, ondervoorzitter Alois en Broeder Directeur. Tijdens een gezellige babbel, met de nodige versnaperingen, werd goedkeuring gehecht aan de definitieve aansluiting bij POGEN. Op 17 april 1996 had dan een eerste ontmoetingsavond plaats van de “Oude Garde” met de “Nieuwkomers”. De fusie van “POGEN-MIDDELARESVRIENDEN” onder de naam “POGEN” was een feit. Pogen’s toekomst was verzekerd door de aansluiting van een schaar enthousiaste acteurs, actrices en medewerkers. Een nieuw bestuur werd samengesteld.

STUKKEN GESPEELD IN HET VERLEDEN

HOME